mercredi 30 septembre 2015

Nous te Chantons - Père Athanasios ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

"Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions, ô notre Dieu."

Invocation avant l'Épiclèse, lors de la Divine Liturgie.

lundi 28 septembre 2015

Τη Υπερμάχω - Invincible conductrice de nos armées

 Invincible conductrice de nos armées, à toi les accents de victoire !

 Délivrée du danger, moi, ta cité, je te dédie cette action de grâces, ô Mère de Dieu.

Toi dont la puissance est irrésistible, délivre-moi de tout péril, afin que je te crie :

 Réjouis-toi, Épouse inépousée !

Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια, 

Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια, 

Αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε.

Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, 

Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον.

Ίνα κράζω σοι, Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.


ΤΕΡΙΡΕΜ ΠΛ Δ' Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - TERIREM

Ныне Силы Небесныя - Maintenant les Puissances Célestes La Liturgie des Présanctifiés. Cette forme d’office est célébrée dans le rite byzantin les jours de semaine pendant le carême. Dans cette liturgie il n’y a pas de consécration, mais pour que les fidèles ne tombent pas en faiblesse spirituelle, l’Eglise leur donne la possibilité de communier aux Dons déjà consacrés au cours de la Litugie du dimanche précédent. Pendant le transfert des Dons « présanc­tifiés » depuis le lieu où ils sont conservés jusqu’au maître-autel, le chœur chante :

Ныне Силы Небесныя
с нами невидимо служат,
се бо входит Царь Славы,
се жертва тайная совершена дориносится.
Верою и любовию приступим,
да причастницы жизни вечныя будем.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Maintenant les Puissances célestes
célèbrent invisiblement avec nous. 
C’est le Roi de gloire qui fait son entrée. 
C’est le sacrifice mystérieux et accompli 
qui est porté en triomphe. 
Accédons par la foi et l’amour 
afin d’être participants à la vie éternelle.
Alleluia, alleluia, alleluia.


RUSSIAN ORTHODOX CHURCH MUSIC "Alleluia"

Association AFOD fait un appel aux dons pour les enfants du Donbass

L'Association AFOD fait un appel aux dons pour acheter des fruits et des jus pour les enfants de Donetsk et Gorlovka! Depuis 1 an et demi, à cause du blocus économique de la RPD (République Populaire de Donetsk), les enfants ne peuvent pas recevoir une alimentation équilibrée et n'ont pas la possibilité de boire des jus ou manger des fruits frais. Les enfants sont essentiellement nourris de gruaux, car le prix des fruits et légumes sont astronomiques (2-3 fois plus élevés que dans le reste de l'Ukraine). Par exemple, 1 kg de bananes coûte à Donetsk 50 Grivna (environ 100 Rubles) = 2,5 Euros 1 kg de pommes coûte 30 Grn (environ 60 Rub) = 2,3 Euros 1 kg de raisin - 80 Grn (environ 160 Rub) = 3 Euros 1 kg de pastèque - 7 Grn (environ 14 Rub)= 0, 40 Euro 1 kg de pêches – 75 Grn (environ 150 Rub) = 3,5 Euros Un paquet de jus de fruits coûte entre 25 et 35 Grn (environ 50-70 Rub) = 1,5 Euro Le salaire moyen a Donetsk est 130 euros !!! A cause du conflit armé, de nombreux enfants sont dans un état de stress permanent. Certains montrent une baisse de défenses immunitaires et manquent de calcium. A Donetsk, une fille de 12 ans a eu une fracture de bras récemment. La cause déterminée par les médecins: manque de calcium dans l'organisme. Si vous avez la possibilité et envie de donner 5-10 Euros, vous pouvez faire un virement bancaire ou envoyer un chèque à l'adresse de l'association. L'association délivre un reçu fiscal pour 66% de réduction d'impôts. Nous vous rendrons des comptes pour chaque centime dépensé. Nous publions régulièrement des rapports photo et nos volontaires sur place nous fournissent tous les tickets de caisses de l'achat d'aide humanitaire (produits alimentaires, articles d'hygiène et médicaments). Nous vous remercions pour votre aide, votre attention et gentillesse ! SITE WEB DE L'ASSOCIATION : https://afodassociation.wordpress.com

samedi 26 septembre 2015

Joyeuse Lumière - O Gentle Light (Свете Тихий)
 Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux
ô Jésus Christ ;
 parvenus au coucher du soleil, voyant la lumière du soir,
 chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit : Dieu.

Tu es digne dans tous les temps d’être chanté par les voix (pures ou bienheureuses)*,
ô Fils de Dieu qui donne la vie,
c’est                                                                                           pourquoi le cosmos Te glorifie.

Trisagion. Ancient Byzantian-Russian Liturgy Russian Orthodox [Znamenny chant - dem...

Saint Dieu,

Saint Fort,

Saint Immortel,

Fais-nous miséricorde.

χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, Réjouis-toi comblée de grâce.

Θεοτόκε Παρθένε, Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, Ὁ Κύριος Μετά Σοῦ. Εὐλογημένη, Σὺ Ἐν Γυναιξί, Καὶ Εὐλογημένος Ὁ Καρπὸς Τῆς Κοιλίας Σου, Ὅτι Σωτήρα Ἔτεκες Τῶν Ψυχῶν Ἡμῶν.

Deipare, Vierge, réjouis-toi, Comblée de Grâce
Marie, le Seigneur est avec toi, tu es béni 
entre les femmes, et béni le fruit de ton sein,
car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes.

mercredi 9 septembre 2015

Блаженны - Знаменный распев с исоном / Les béatitudes, Chant znamenny, Valaam

Великое славословие - Византийский распев / Grande doxologie - Valaam

"Трисвятое" (византийский распев) Trisagion, chant slavon, mélodie byzantine.

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, fais-nous miséricorde (x3)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit

et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.

Saint Immortel, fais-nous miséricorde.

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, fais-nous miséricorde

Axion estin ! Il est digne, en vérité...

...de te dire bienheureuse, toi qui enfante Dieu,

toujours bienheureuse et toute irréprochable,

et Mère de notre Dieu.

Plus vénérable que les Chérubins

et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins,

toi qui sans corruption a enfanté le Dieu Verbe,

tu es réellement Enfantrice de Dieu,

nous te magnifions.

Херувимская песнь - Le Chant des ChérubinsNous qui représentons mystiquement les chérubins,
et qui chantons à la Vivifiante Trinité l'hymne trois fois saint ,
écartons les soucis terrestres

pour recevoir le roi de toutes choses,
escorté invisiblement par les cohortes angéliques.
Alléluia !